Információk tagjainknak
Klubunk tagjai részére!HírlevélHTML formátum?
Legfrissebb híreink, hasznos tippek-tanácsok rendszeresen postafiókjában!

Címlap Modulszabványok FREMO TT modulszabvány


FREMO TT modulszabvány

fremo embléma 

TT modul szabvány

1. Az asztal magassága:

A modellvasúti üzem a modulárisan felépített terepasztalon 1300 mm magasságban történik.
Valamennyi 500 mm hosszabb modulnak saját lábainak kell lenni. A padlózat egyenetlenségeinek kiküszöbölésére a lábak +/- 20 mm magasságban állíthatóak legyenek.

2. A modul csatlakozási felülete:

A modul homlokzata és oldalai 90°-os szögben álljanak egymással. Valamennyi fő-, közép- és végmodult úgy kell megépíteni, hogy az egyes egységek közötti határ ne legyen látható és egy átmenet nélküli terep benyomása alakuljon ki.
A modulok változatosságának és azok cserélhetőségének céljából úgy a Joschodule mint az AKTT szabvány, különböző fejprofilt ismer.
Természetesen lehetőség van továbbra is a nem ezen szabványnak megfelelő modulok építésére is. Ebben az esetben csatlakozó modulokat kell készíteni és ezzel biztosítani a különböző szabványú modulok összeköthetőségét.

Javaslat: Mivel ma még az alkalmazott modulok száma viszonylag alacsony, javasoljuk, hogy a csatlakozó felületeket alacsony formában alakítsák ki. Azoknak, akik más szabványú csatlakozást kívánnak létrehozni, javasoljuk , hogy legalább két összekötő modult is készítsenek.

egyvágány

Egyvágányú profil.

kétvány

Kétvágányú profil.

3. Összekötő furatok:

A modulokat 8 mm-es csavarokkal, nagy alátétekkel és anyával kell egymáshoz erősíteni. A furatok mérete legalább 10 mm és a vágányok tengelyétől számítva szimmetrikusan kell azokat elkészíteni. A furatok kijelölésénél a sínek felső pereme és a vágány tengelye a mérvadó.

A különféle moduloknál a következő furatot (furatpárok) szükségesek:

táblázat
furatok
 

Többvágányos modulnál legyen minden vágánynak saját furat párja. Ilyen kialakítás mellett több kombináció is lehetséges a vágányok számától függetlenül. Ezen kívül többvágányú átmenet esetén megengedett, hogy a belső furatok részben, vagy teljesen elmaradjanak.

4. A vágányok közötti távolság, legkisebb rádiusz:

Két vágány tengelye között 34 mm távnak kell lenni. A modul összes vágányának minden irányban derékszögben kell csatlakoznia a szomszéd modulhoz.

Csak olyan vágányt építsenek be, ami lehetővé teszi a NEM szabványok szerint készült járművek biztos üzemét. A sínprofil ne legyen 2,1 mm-nél magasabb. A Nem szerinti távolság két sínszál között betartandó.

A modulokon ne készítsünk szűk íveket! Normál nyomközű vasutaknál a legkisebb ívsugár 180 m (1:120 = 1500 mm), átmenő fővágányok esetében pedig 300 m (1:120 = 2500 mm).

Ennek megfelelően a nyílt vonalakon az ívsugarak egyvágányú pálya esetén min. 1000 mm, kétvágányú pálya esetén min. 2500 mm legyenek. Állomásokon 700 mm lehet a legkisebb ív. A Tillig EW2 (631 mm) kivételesen megengedett. Amennyiben méretarányosan a legkisebb sugár a megengedett határ alatt van, úgy az „eredeti” a mérvadó.

Az állomások vonatfogadó vágányai legalább 2000 mm hosszúak legyenek. A peronok legkisebb hossza ne legyen 1000 mm alatt. Ezek a határok sem mérvadóak, ha az „eredeti” 1:120-ra átszámolva kisebb eredményt hoz ki.

A modul szélén ne legyenek a vágányok 80 mm-nél közelebb. Ahol lehetséges, védjük a modul szélét egy legalább 50 mm magas szegéllyel. Ez a modulnak arra a részeire különösen vonatkozik (pl. lejtős szakaszok), ahol a kisiklás veszélye különösen magas.

Csonka vágányt úgy kell megépíteni, hogy azok végén mindenképpen megálljanak a járművek. A terepviszonyoktól függetlenül minden esetben meg kell akadályozni azt, hogy a járművek a modulról leessenek.

A modul végénél a sínek kb. 0,2 mm-rel rövidebbek, mint az asztal. Ezzel megelőzhető, hogy összeépítésnél illetve szétszereléskor a sínek egymásba akadjanak és sérülés történjen. Mechanikusan összekötni a két modul sínjeit nem kell!

5. A modulok megjelölése:

A modulokat jól látható helyen feliratozni kell. A modul mérete mellett annak tulajdonosa (címmel) is látható legyen. Megfelelő formában a modul jellegére és az esetleges különbségekre is fel kell hívni a figyelmet.

6. A modulok színezése, terep kialakítása:

A modulok oldalát sötét színűre (RAL 8003, vagy RAL 6002) kell befesteni. Annak elérésére, hogy a két modul közötti átmenet lehetőleg harmonikus legyen, egy nyári környezet hangulata legyen mérvadó. A modul korban hármas és négyes korszaknak feleljen meg.


7. Vasútüzemi elektromosság:

A modulok elektromos összekapcsolása 4 mm-es laboratóriumi csatlakozóval (banándugó) történik. Minden vágány külön hüvellyel és dugóval kell ellátni. A modul közepétől annak vége felé tekintve mindig jobb oldali sín kap dugót és a bal oldali pedig hüvelyt. A vezetékek a modul peremén még legalább 20 cm hosszúnak kell lenniük. A két modul sínje nem kerül másképp (síncsatlakozóval) összekötésre.

csatlakozás

Többvágányos pályán valamennyi vágánynak külön csatlakozója és hüvelye van. A vezetékeket úgy kell megjelölni, hogy azokat minden kételyt kizárva azonosítani lehessen. Szigetelt pályaszakaszon mindig sínen kell elvégezni a megszakítást.

A modul valamennyi vezetéke és a modulokat egymással összekötő kábelek is legalább 1,5 mm2 keresztmetszetűek legyenek. Az átmenő (tápláló) vezeték más feladatra (pl. sínek táplálása) nem használhatók fel.

A járművek vezérlése a FREMO által előírt módon történik (NMRA-DCC illetve Loconet). Ebből a célból előírás, hogy az összes vágány valamennyi sínje megszakítás nélküli legyen, illetve hogy a megszakításokat át lehessen hidalni. Kivételt képeznek a többvágányos pályaszakaszok, ahol az egymás mellett fekvő pályaszakaszok egymástól függetlenül kaphatják a táplálást.

8. Tartozékok:

A modul valamennyi egységét (így valamennyi váltót, világítást és a tartozékot is) közös áramforrásra kell rákapcsolni. Helyi áramellátás tilos.

A modellvasutakra jellemző és az elektromos készülékekre vonatkozó előírásokat (áramerősség, feszültség és teljesítmény) a moduloknál is be kell tartani.

9 Vezérlés:

Ha több modult központi vezérlés irányít, akkor azt úgy kell létrehozni, hogy a modulok külön-külön is irányíthatóak legyenek.

A központi vezérlést úgy kell kialakítani, hogy sem üzem közben, sem üzemmentes időben a modulokba kár ne keletkezzen.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy digitális vezérlés esetén (úgy boosterrel mint LocoNet  csatlakozóval) tartsák be a FREMO DCC csoportjának ajánlatait.

Támogatóink
Vasútmodellek, kiegészítők:
 

bygmodell
 
Naumann
vulcanmodell-logó 


Fénymásolás, nyomtatás, sokszorosítás:
 dokucenter

Vasút, vasutmodellezés, virtuális vasút:
 indohaz

Hírek, információk, program ajánlatok:

napló

Zár, lakat, vasalás, csavar:
LászlóKER
8200 Veszprém
Budapesti u. 30.
88/407-385  88/422-080
 
Szerszámok, szerszámgépek:
Könyvelés, adó ügyek: 
horváth és tsa logó
Horváth és Társai
Könyvvizsgáló, könyvelő, adótanácsadó Kft.